Personlig eller populær: Hvordan utforme sosiale medier

Åpent fagseminar – 5. juni 2008

For å få diskusjon rundt viktige spørsmål knyttet til sosiale medier, arrangerte vi i RECORD-prosjektet vårt andre åpne fagseminar.  70 deltagere fikk oppleve mange gode presentasjoner. I programmet nedenfor lenker vi til de presentasjonene som foredragsholderne har anledning til å publisere, så fort vi får dem inn.

Program

09:00 – 11:30 Målsettinger og designstrategier for sosiale medier

From fad to fantastic future
Matt Jones, designer at Dopplr, discussed recent trends in social software, object-centered sociality, the beginnings of social infrastructure, personal informatics, and approaches for embedding social ettiquette into the design. Matt Jones was creative director for the award-winning BBC News Online and Sapient’s London studio in the first boom, then at the BBC in 2001 for the BBC’s web search and a geo-located social network. From 2003, he joined Nokia in design research, then as a director of UX Design. He is one of the founders of dopplr.com, a service for frequent travellers.

Nærmer vi oss slutten på det profesjonelle massemediesystemet?
Medieviter Marika Lüders, SINTEF IKT, snakket om hvordan en fremvoksende deltagelseskultur endrer virkeligheten for medieaktører, og hvilke føringer dette gir for utforming av tjenester i sosiale medier.

Hvordan lage trafikkdrivende design?
Rune Røsten, adm. dir. i VG Nettby, presenterte målsettinger og designstrategier som har bidratt til at VG og VGs nettsamfunn Nettby er blant de aller mest besøkte nettstedene i Norge.

NRK på nett – å skulle være for “alle”
Anders Hofseth og Eirik Solheim presenterer NRKs arbeid med design av ny forside for NRK.no. Som lisensfinansiert allmennkringkaster har NRK et samfunnsansvar, samtidig som de skal nå ut til alle. På bloggen NRKbeta er NRKs brukere invitert til dialog om hvordan NRKs forside bør være.

Paneldebatt
Deltagere: Marika Lüders (SINTEF IKT), Rune Røsten (VG Nettby) Sindre Østgård (NRK), Anders Hofseth (NRK), Ola Gaute Aas Askheim (Opinion), Jonathan Romm (AHO)

11:30 – 12:15 Lunch

12:15 – 14:00 Veier til engasjerte og lojale brukere av sosiale medier

Grensesnitt i bevegelse – nye muligheter og utfordringer
Stipendiat Jon Olav Eikenes, AHO, presenterte “navimation” som begrep for å forstå den økende bruken av animasjon og visuell bevegelse ved navigering i skjermgrensesnitt. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette?

Rock’n roll i sosiale nettverk
Urørt er et nettsted der usignerte norske band kan dele musikken sin med andre musikkinteresserte. Morten Skogly, NRK, fortalte om sine erfaringer med å designe et sosialt nettsted for deling og utforskning av musikk.

Living Lab – et levende laboratorium og nøkkel til dypere forståelse
Ola Gaute Aas Askheim, Opinion, presenterte status for Living Lab ett år etter etablering. Hvordan har Living Lab gitt dypere forståelse vedrørende tjenester for nettsamfunn? Hvilke erfaringer gir føringer for den videre utviklingen av det levende laboratoriet?

Illojal eller engasjert – hvordan forme nettsamfunnsbrukeren
Forsker Petter Bae Brandtzæg, SINTEF IKT, presenterte forskningsresultater som gir innsikt i faktorer som fører til at nettsamfunnsbrukere blir engasjerte, og som du bør være oppmerksom på i forhold til brukerlojalitet.

Powered by WordPress, based on Pool theme by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^