Sosiale medier i nye sammenhenger

Åpent RECORD fagseminar, med frokost – 2. oktober 2009

sintef-ll-illustrasjon_sv

Takk til de som presenterte og de drøyt 100 som deltok på det tredje åpne RECORD fagseminaret! Vi hadde et sterkt program, og vi som arrangerte seminaret opplevde at det var vellykket. Det hele foregikk på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Nedenfor lenker til vi til presentasjonene som ble holdt.

Program

08:15 – 09:00 Innledningsforedrag

Materialising and Dematerialising A Web of Data. (Or What We’ve Learned From Printing The Internet Out)
Russell Davies er en internettsmarting og -pionér, med mediastrategierfaring fra selskaper som Microsoft, Nike og Honda. Han skriver om internettkultur for Wired og Campaign magazine.

Presentasjonen vil reflektere rundt fremtiden for internett, medier og den post-digitale era hvor brukergenererte data blandes, tar nye former og materialiserer seg utenfor skjermen. Inspirerende og engasjerende for alle som vil ha nye perspektiver på sosiale medier.

09:20-10:30 – Sosiale medier til underholdning

Medieinnhold på ville veier
Tekst er tekst, lyd er lyd og video er video. Men alle typer medieinnhold brukes nå på uendelig mange nye måter. Hva forventer publikum og hva gjør mediehusene? Eirik Solheim (NRK) tar for seg eksempler og filosoferer litt over endringene av både produksjon og bruk av innhold.

TV og sosiale medier
Yngvar Kjus (PhD. fra IMK, UiO). Det snakkes ofte om kamp mellom TV og nett. Samspill er ofte mer definerende for relasjonen mellom mediene, og sosiale medier er allerede sterkt integrert i programformater som Idol.

Design for sosial teknologi
Jørn Knutsen (AHO) tar utgangspunkt i hvordan sosial programvare er iferd med å ta steget bort fra skrivebordet og ut i verden rundt oss. I møtet med nye omgivelser og aktiviteter kan vi ikke lenger lene oss på tradisjonelle problemstillinger og metoder. Design er viktig for å forstå, utforske og studere nye utfordringer og muligheter som skapes når sosial teknologi blir en stadig viktigere del av hverdagen.

10:50 -12:00 – Sosiale medier til nytte

Sett fra Origo: Hvordan sosiale medier kan åpne opp politiske beslutningsprosesser
Bente Kalsnes jobber som konsulent for teknologiselskapet Origo, har skrevet om teknologi og EU for Mandag Morgen, Morgenbladet, Dagbladet.no og Forskning.no, og har siden 1995 rapportert om de digitale endringene som har snudd opp ned både på politikk og media. Hun vil i presentasjonen belyse sosiale mediers betydning innen politikken.

eTunet: Når departementet spør borgerne til råds
Sunneva Kilsti (Opinion) og Stine Sem (Seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet) forteller om erfaringer med å invitere 250 borgere til styrt debatt og rådslagning gjennom en sosial medieløsning

Sosiale medier i utvikling – Peep-show på nettet?
Petter Bae Brandtzæg (SINTEF) vil presentere ferske resultater fra prosjektene Privat 2.0 og RECORD. Sistnevnte følger hvordan 2000 norske nettbrukere i alderen 15-75 år bruker sosiale medier og ser på utviklingen fra 2008 til 2009. I tillegg presenteres noen hovedkonklusjoner i prosjektet Privat 2.0 som har studert nettbrukeres omgang med og holdninger til personlig informasjon på nettet.

Powered by WordPress, based on Pool theme by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^